Hva er BRC sertifisering?


BRC-standarden er en britisk standard rettet mot matvareprodusenter. Den setter krav til hygiene-, produktsikkerhet og kvalitetsstyring for produsenter av næringsmidler og matemballasje.
Den ble utviklet av British Retail Consortium (den engelske detaljhandelens hovedorganisasjon) og Institute of Packaging (den engelske emballasjeindustriens kunnskaps- og utdannelsessenter) i 1998, for å skape en felles standard for produsentene av næringsmidler og deres leverandører. Målet med standarden er å sikre forbrukernes helsemessige sikkerhet – "fra jord til bord".
"Alle aktører i næringsmiddelindustrien forplikter seg til å ta alle mulige forhåndsregler og bestrebe seg etter at feil unngås ved utvikling, produksjon, distribusjon, frambud og salg av næringsmidler til forbruker."
Standarden blir oftere og oftere brukt i resten av Europa som et mål på om en produsent / leverandør tilvirker varene som selges til konsument eller forbrukes av detaljist på en måte som tilfredsstiller de strengeste hygienekravene. Et økt fokus på dette vil og bør føre til at sertifiserte leverandører foretrekkes framfor de som ikke oppfyller dagens hygienekrav.


Se for øvrig BRC’s hjemmeside for utførlig informasjon: http://www.brcglobalstandards.com/

 

Hvem er sertifisert

Alle av våre produksjonssteder er sertifisert med følgende:

Norwegian Paper Konvertering AS – BRC Global Standard for packaging and packaging material
Creative Paper (UK) BRC Global Standard for packaging and packaging material

BRC ansvarlig
Odd Henning Nikolaisen  / Norwegian Paper AS odd.henning@norwegianpaper.com

Kontakt oss!