Norwegian Paper Holding

Norwegian Paper Holding AS Ble etablert i 1990 og består i dag av 7 forskjellige underliggende selskaper. Vi har 5 produksjonsenheter i henholdsvis Norge, England og Tsjekkia.
Alle land er representert med egne salgsselskaper som tar ansvar overfor våre kunder.

Vi har fulgt den utvikling som har vært innenfor vårt marked siden starten og har foretatt de strategiske valg som har vært riktig for gruppen.
Vi omsetter i dag for ca. 200 mill. NOK eksternt samlet sett.

Norwegian Paper AS representerer all kundekontakt og salg for Skandinavia.

Kontakt oss!